Инвестиционе локације

Инвестициони пројекти спремни за инвестирање - Greenfield и Brownfield локације на територији општине Сокобања са описом комуналне опремљености.

Израда овог система финансијски је подржана од стране
GIZ SDC Deutche Zusammenarbeit