Конкурси

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2016. години

13.07.2016. Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Сокобања, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.

Јавни позив за доделу пакета подршке у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start-up – РАС

23.05.2016.

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – Start up (у даљем тексту: Пројекат) реализује Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: АРРА).

Израда овог система финансијски је подржана од стране
GIZ SDC Deutche Zusammenarbeit