Развојне мере

Мере за подршку руралном развоју и пољопривреди у 2016. години

Општина Сокобања је за мере подршке руралном развоју и пољопривреди у 2016. години из буџета наменила средства у висини од 9,4 милиона динара. Мерама су предвиђена директна давања пољопривредницима, подршка пољопривредним удружењима као и улагања у пољопривредну инфраструктуру (рехабилитација атарских путева).

.
20. марта 2016. године биће отворени Конкурси за субвенционисање пољопривредне производње произвођачима на територији општине Сокобања. Конкурси ће бити отворени до утрошка предвиђених средстава.
 

  Конкурс Документација
1. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ  КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНЕ  ПРИПЛОДНЕ НАЗИМИЦЕ  У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОВДЕ
2. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНУ  ПЧЕЛАРСКУ ОПРЕМУ, КОШНИЦЕ И РОЈЕВЕ  ПЧЕЛА У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОВДЕ
3. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ИНДУСТРИЈСКОГ, ЗАЧИНСКОГ И ЛЕКОВИТОГ БИЉА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  ИЗГРАДЊЕ СУШАРА  У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У
2016. ГОДИНИ
ОВДЕ
4. КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ КУПОВИНУ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  КОД ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У 2016. ГОДИНИ ОВДЕ
5. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНУ  ПРИПЛОДНУ ЈАГЊАД И ЈАРАД У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОВДЕ
6. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  ИЗГРАДЊЕ ХЛАДЊАЧЕ  У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ ОВДЕ
7. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ  ПОДИЗАЊУ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ  САДНИЦА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2016. ГОДИНИ ОВДЕ
Израда овог система финансијски је подржана од стране
GIZ SDC Deutche Zusammenarbeit