Састанак са представницима туристичке привреде општине Сокобања

У просторијама општине Сокобања, дана 06.07.2016. године, одржан је састанак председника општине Сокобања, Исидора Крстића са представницима туристичке привреде – хотела и туристичких агенција које послују на територији општине Сокобања. Састанку су такође присуствовали и представници општинске управе општине Сокобања као и директор Организације за туризам и културу Сокобања, Љубинко Миленковић.
На састанку су туристички субјекти упознати са процесом преузимања надлежности органа локалне самоуправе над инспекцијским надзором у области примене Закона о туризму  – формирању локалне туристичке инспекције. Присутнима су представљене надлежности локалних туристичких инспектора и то: инспекцијска контрола плаћања боравишне таксе, контрола објеката домаће радиности, контрола радног времена објекта и контрола испуњености прописаних стандарда.
Том приликом је наглашено да знатан број гостију борави у некатегорисаним објектима, као и да је наплата боравишне таксе у првих 6 месеци на веома ниском нивоу. У складу са тим, закључено је да непоходно уложити напоре да се такав тренд промени, пре свега појачаним надзором, али и едукацијом приватних станодаваца о значају и бенефитима легалног пословања. Према важећим прописима, средства боравишне таксе су наменска и користе се за промоцију и унапређење туристичке инфраструктуре општине Сокобања, и реално је очекивати да ће се повећани прилив ових средстава позитивно одразити на целокупну туристичку привреду општине Сокобања.

Израда овог система финансијски је подржана од стране
GIZ SDC Deutche Zusammenarbeit